English

Ivana Tomášková - housle

Biografie Ivany Tomáškové


Pochází z hudební rodiny (matka klavíristka, otec houslový pedagog). Na housle hraje od sedmi let. Své hudební vzdělání zahájila pod vedením svého otce Stanislava Tomáška na Experimentální hudební škole. Od roky 1977 studovala na Konzervatoři v Brně kterou absolvovala v roce 1983. Po vyslechnutí její hry byla houslovým virtuosem a pedagogem Leonidem Koganem doporučena ke studiu na konzervatoři P.I. Čajkovského v Moskvě. Studium ve třídě profesorky M.S. Glezarové ukončila absolutoriem v roce 1988.

V roce 1992 dokončila tříletou uměleckou aspiranturu na AMU v Praze. Během studia se se zúčastnila předních mezinárodních soutěží v Itálii, USA, Anglii a Jižní Africe. Obdržela ceny Za mimořádný umělecký projev. Během studia se také zúčastnila interpretačního kurzu u profesora Y. Neamana. Během její bohaté koncertní činnosti koncertovala v České republice, Anglii, Německu, Rakousku, Španělsku, Itálii, Belgii, Lucembursku a Austrálii.

V letech 1992 až 1997 byla členkou a sólistkou orchestru Českých komorních sólistů a v letech 1994-2000 členkou Tria Belle Époque. Od roku 1994 vystupuje v recitálech s klavíristkou R.Ardaševovou.
Jako sólistka uvedla houslové koncerty Bacha, Vivaldiho, Myslivečka, Vaňhala, Mozarta, Beethovena, Brahmse, Dvořáka, Bartóka, Hartmana atd.

První CD vyšlo v roce 1996. Natočila řadu skladeb pro České rádio a australskou ABC. Její široký repertoár obsahuje skladby stylové šíře. Hudební kritika si všímá především krásy a výraznosti jejího tónu, technické dokonalosti, smyslu pro styl a pozoruhodné poetičnosti a zpěvnosti jejího osobního přednesu. Od roku 1995 do 2000 pedagogicky působila na konzervatoři v Brně. Od roku 2001 žije v Austrálii vyučuje houslovou a komorní hru na Melba Memorial Conservatorium of Music a na Monach University v Melbourne. Aktivně pokračuje v koncertní činnosti. Mimo jiné vystupuje jako sólistka s Melbourne Musicians (Vaňhal,Bach, Mozart), s triem Vivace (Sylvie Leprohon, flétna a Kathrine Day, klavír) a v recitálech s klavíristkou Tamarou Smolyar. Pravidelně se vrací do Evropy pro vystoupení s klavíristkou Renatou Ardaševovou. Jejich další společné CD bylo vydáno v České republice v roce 2005