English

Igor Ardašev - piano

Recenze z tisku

Mladá fronta DNES, 10. 10. 2000

Po oba večery předvedl Igor Ardašev v Besedním domě soustředěný a bezchybný výkon. V jeho tempově přiměřeném pojetí vyzněla Šostakovičova hudba nejenom jako technicky kompoziční skvost, ale bylo možno naplno vychutnat nádheru jednotlivých témat stejně jako celkovou muzikálnost celého díla. Ardašev měl každý hlas do detailu vypracovaný a správným chápáním významu jednotlivých hlasů i nástupu témat dovedl z polyfonické spleti vystavět přehledný celek. Dovedl najít přiměřený konsensus mezi rozvláčností a tempovým kolísáním romantické interpretace a pouhou technickou až matematickou bravurou, postrádající ovšem nutnou dávku muzikálnosti. Ardašev zvládl toto interpretační břemeno na výtečnou a opět potvrdil jedinečnost svého umění.

 

The Sunday Times, Malta

Such control and musicianship satisfactorily complemented the fine poetry of Igor Ardašev´s rendition of Rachmaninov´s Piano Concerto No.2 in C minor, Op.18. A gripping and well-constructed opening phrase in the Moderato at once caught the listeners attention who could then also enjoy this pianists fine cantabile touch, his scrupulous attention to phrasing, impeccable technique and deep introspection. In the Addagio sostenuto that followed, a con sordino string introduction preceded fine broken chords on the piano that was later joined by flute and eventually clarinet. An impressive amount of detail in phrasing was again noticeable in the pianists handling of his part, giving full value to every note and each phrase thus finely chiselling the details of the movements sculptural musical form. Remarkable effect was also created in the tempo change that enhanced emotional urgency. Furthermore, a highly skilful control of ornaments was also noticeable in the cadenza. The concluding Allegro scherzando featured fluid and crisp initial splashes executed with a remarkably impressive lightness of touch or boldness as necessary.